Đất quốc phòng sử dụng không đúng mục đích bị xử lý như thế nào?

Ngày hỏi:03/10/2018

Tôi có một chút thắc mắc mong anh chị giải đáp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh sử dụng không đúng mục đích sử dụng thì bị xử lý như thế nào? cơ quan nào có thẩm quyền xử lý đối với đất quốc phòng sử dụng không đúng mục đích, mong anh chị tư vấn giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 50 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai quy định:

2. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh phải được sử dụng đúng mục đích đã được xác định. Đối với diện tích đất không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo cho đơn vị sử dụng đất để đưa đất vào sử dụng đúng mục đích; sau 12 tháng kể từ ngày được thông báo, nếu đơn vị sử dụng đất không khắc phục để đưa đất vào sử dụng đúng mục đích thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi để giao cho người khác sử dụng.

4. Đất do các đơn vị vũ trang nhân dân đang quản lý, sử dụng nhưng không thuộc quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh đã được phê duyệt thì phải bàn giao cho địa phương quản lý và xử lý như sau:

a) Đối với diện tích đất đã bố trí cho hộ gia đình cán bộ, chiến sỹ thuộc đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng làm nhà ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thì người sử dụng đất ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

b) Đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp do các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh đang sử dụng thì phải chuyển sang hình thức thuê đất theo phương án sản xuất, kinh doanh đã được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an phê duyệt;

c) Đối với diện tích đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất để giao, cho thuê sử dụng theo quy định của pháp luật.

Như vậy đối với đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh sử dụng không đúng mục đích thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo cho đơn vị sử dụng đất đưa đất vào sử dụng, sau 12 tháng kể từ ngày thông báo mà đơn vị không đưa đất vào sử dụng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ thu hồi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.