Đăng ký khai tử cần mang theo các giấy tờ gì?

Ngày hỏi:27/09/2018

Xin cho tôi hỏi trường hợp tôi đi lên Ủy ban để làm thủ tục khai tử thì tôi phải mang theo các loại giấy tờ nào để làm thủ tục khai tử ạ? Rất mong nhận được sự phản hồi trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn rất nhiều!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật về hộ tịch thì đăng ký khai tử là một hoạt động đăng ký hộ tịch.

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người chết không có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi khai tử.

Khi đăng ký khai tử thì người đi đăng ký khai tử phải nộp cho cơ quan đăng ký hộ tịch các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Hộ tịch 2014, bao gồm:

- Tờ khai theo mẫu quy định;

- Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử;

Về thủ tục đăng ký khai tử:

Ngay sau khi nhận giấy tờ trên, nếu thấy việc khai tử đúng thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người đi khai tử.

Công chức tư pháp - hộ tịch khóa thông tin hộ tịch của người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Về lệ phí đăng ký khai tử:

- Trường hợp đăng ký khai sinh đúng hạn (trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết) thì người đăng ký khai tử được miễn lệ phí đăng ký khai tử.

- Trường hợp đăng ký khai tử quá thời hạn quy định thì người đăng ký khai tử có nghĩa vụ nộp lệ phí đăng ký khai tử theo quy định. Mức nộp tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương nơi đăng ký khai tử quy định.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.