Thời hạn đăng ký khai tử là bao lâu?

Ngày hỏi:27/09/2018

Bố bạn tôi vừa mất, gia đình, anh em bạn bè chúng tôi rất đau buồn và phải lo rất nhiều công việc mai táng cho bác nên không thể đi đăng ký khai tử ở Ủy ban ngay được. Cho hỏi, sau một tuần kể từ ngày bác mất, gia đình bạn tôi mới đi làm thủ tục khai tử thì có được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 33 Luật Hộ tịch 2014 thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người chết không có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi khai tử.

Như vậy, việc khai tử cho người đã mất được thực hiện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết chứ không nhất thiết phải thực hiện ngay khi có người chết.

Thủ tục đăng ký khai tử như sau:

- Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

- Ngay sau khi nhận giấy tờ theo quy định trên, nếu thấy việc khai tử đúng thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người đi khai tử.

Công chức tư pháp - hộ tịch khóa thông tin hộ tịch của người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Về lệ phí đăng ký khai tử:

- Trường hợp đăng ký khai tử đúng hạn (trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết) thì người đăng ký khai tử được miễn lệ phí đăng ký khai tử.

- Trường hợp đăng ký khai tử quá thời hạn quy định thì người đăng ký khai tử có nghĩa vụ nộp lệ phí đăng ký khai tử theo quy định. Mức nộp tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương nơi đăng ký khai tử quy định.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.