Đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được quy định ra sao?

Ngày hỏi:27/09/2018

Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu về một số vấn đề về đang ký quyền sử dụng đất, cụ thể là giai đoạn 1987-1992, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được quy định ra sao? Mong sớm nhận được phản hồi.

Công Vinh - Nha Trang

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Luật đất đai 1987, có quy định:

1- Khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho phép chuyển quyền sử dụng, thay đổi mục đích sử dụng hoặc đang sử dụng đất hợp pháp mà chưa đăng ký thì người sử dụng phải xin đăng ký đất đai tại cơ quan Nhà nước nói ở khoản 2 của Điều này.

2- Uỷ ban nhân dân quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và Uỷ ban nhân dân xã thuộc huyện lập, giữ sổ địa chính, vào sổ địa chính cho người sử dụng đất và tự mình đăng ký đất chưa sử dụng vào sổ địa chính.

3- Sau khi đăng ký, người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

** Theo đó, chúng tôi thông tin thêm vấn đề liên quan để bạn tham khảo, cụ thể: Người được thừa kế nhà ở hoặc người chưa có chỗ ở, khi được người khác chuyển nhượng nhà để ở, sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu đối với nhà ở, thì được quyền sử dụng đất ở có ngôi nhà đó.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.