Kinh phí thực hiện việc chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:24/09/2018

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Kinh phí thực hiện việc chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trại giam, trại tạm giam được quy định như thế nào? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Kinh phí thực hiện việc chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trại giam, trại tạm giam được quy định tại Điều 6 Quyết định 96/2007/QĐ-TTg về việc quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:

Kinh phí thực hiện công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và hỗ trợ chi phí mai táng khi họ chết tại các cơ sở được bố trí:

- Trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn pháp luật có liên quan;

- Các nguồn đóng góp, tài trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Trên đây là nội dung trả lời về kinh phí thực hiện việc chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trại giam, trại tạm giam. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Quyết định 96/2007/QĐ-TTg.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin