Mức phụ cấp trách nhiệm đối với Uỷ viên ban chấp hành chi bộ cấp xã là bao nhiêu?

Ngày hỏi:24/09/2018

Pháp luật quy định cấp uỷ viên các cấp hằng tháng được hưởng phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ viên. Vậy thì hiện nay mức phụ cấp trách nhiệm đối với Uỷ viên ban chấp hành chi bộ cấp xã là bao nhiêu? Rất mong nhận được sự phản hồi trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn rất nhiều!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hiện nay, những đảng viên được bầu cử hoặc chỉ định (theo quy định của Điều lệ Đảng) vào ban chấp hành đảng bộ, chi bộ các cấp từ Trung ương đến cấp cơ sở (đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ viên theo quy định.

Theo quy định thì cấp uỷ viên các cấp hằng tháng được hưởng phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ viên; khi thôi tham gia cấp uỷ thì thôi hưởng phụ cấp. Trường hợp một đồng chí là cấp uỷ viên nhiều cấp thì chỉ hưởng một mức phụ cấp trách nhiệm của cấp uỷ cao nhất mà đồng chí đó tham gia.

Như vậy, đồng chí là Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp xã là đối tượng được giải quyết phụ cấp trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Theo đó, theo quy định tại Điều 2 Quy định 169-QĐ/TW năm 2008 về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp thì mức phụ cấp trách nhiệm đối với Uỷ viên ban chấp hành chi bộ cấp xã là 0,3 lần mức lương tối thiểu (mức lương cơ sở).

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 72/2018/NĐ-CP thì mức lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 đồng/tháng.

Do đó:

Mức phụ cấp trách nhiệm đối với Uỷ viên ban chấp hành chi bộ cấp xã hiện nay = 0,3 x 1.390.000 đồng/tháng = 417.000 đồng/tháng.

Khoản phụ cấp trách nhiệm trên đây không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội đối với đồng chí là Uỷ viên ban chấp hành chi bộ cấp xã.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.