Doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ thời điểm nào?

Ngày hỏi:14/09/2018

Xin chào tất cả. Tôi là Phạm Hồng Dân, hiện tại đang làm kế toán cho một công ty lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có nghe nói Chính phủ vừa ban hành thêm một Nghị định mới về việc sử dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Tôi nghe nói theo quy định này thì các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Vậy xin cho hỏi: Nghị định mới này quy định các chủ thể trên phải áp dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ thời điểm nào? Rất mong nhận được sự phản hồi trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn rất nhiều!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Ngày 12/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018).

Theo đó, theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có sử dụng máy tính tiền thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chậm nhất là 01/11/2020.

Việc sử dụng hóa đơn của các cơ sở kinh doanh từ ngày 01/11/2018 đến ngày 01/11/2020 được thực hiện như sau:

- Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng và chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

- Cơ sở kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã hoặc đã đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng;

- Cơ sở kinh doanh mới thành lập chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng theo quy định; Và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

- Cơ sở kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì tiếp tục sử dụng đến hết ngày 01/11/2020; Và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế thì thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

Mặt khác, Nghị định 119/2018/NĐ-CP cũng quy định Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP sẽ không còn hiệu lực áp dụng từ ngày 01/11/2020.

Như vậy, từ 01/11/2020 thì mọi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh đều phải sử dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng tham khảo cụ thể tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin