Chỉ tiêu thống kê số trường hợp xin nhập quốc tịch Việt Nam

Ngày hỏi:07/09/2018

Thưa Luật sư, Tôi Là Nguyễn Đình Biểu, sinh năm 1983. Hiện đang là nhân viên thống kê tại một cơ quan hành chính nhà nước. Trong quá trình làm việc tôi gặp một vài vấn đề khó khăn nên mong luật sư giúp giải đáp. Chỉ tiêu thống kê số trường hợp xin nhập quốc tịch Việt Nam được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi, xin cảm ơn! (0126***)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chỉ tiêu thống kê số trường hợp xin nhập quốc tịch Việt Nam được quy định tại Tiểu mục 0602 Mục 06 Phụ lục II Nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BTP như sau:

1. Khái niệm

Xin nhập quốc tịch Việt Nam là trường hợp công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện nhập quốc tịch theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Quốc tịch nước ngoài là quốc tịch của một nước khác không phải là quốc tịch Việt Nam.

Người không quốc tịch là người không có quốc tịch Việt Nam và cũng không có quốc tịch nước ngoài.

2. Phân tổ chủ yếu

- Đối tượng (công dân nước ngoài, người không có quốc tịch);

- Giới tính (nam, nữ);

- Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu: Hồ sơ đăng ký hành chính.

5. Đơn vị (thuộc Bộ Tư pháp) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

Chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

Phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính.

Trên đây là nội dung quy định về chỉ tiêu thống kê số trường hợp xin nhập quốc tịch Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 10/2017/TT-BTP.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.