Mức độ của người khuyết tật được chia thành các mức độ khuyết tật nào?

Ngày hỏi:04/09/2018

Ban biên tập, có nhận được thắc mắc của bạn Nguyễn Thành Văn, có địa chỉ mail thanhvannguyen***@gmail.com. Gửi đến Ban biên tập xin nhờ phản hồi thông tin đến bạn. Cụ thể. Mức độ của người khuyết tật được chia thành các mức độ khuyết tật nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mức độ của người khuyết tật được chia thành các mức độ khuyết tật quy định tại Điều 3 Nghị định 28/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật người khuyết tật, cụ thể như sau:

- Người khuyết tật đặc biệt nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất hoàn toàn chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

- Người khuyết tật nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất một phần hoặc suy giảm chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được một số hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc.

- Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.