Kế hoạch truyền thông thường xuyên của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:04/09/2018

Theo như tôi được biết thì truyền thông môi trường có một số yêu cầu như là phải tuân thủ luật pháp, kể cả các quy định cấp quốc tế, quốc gia và cấp địa phương về bảo vệ môi trường. Như vậy, anh chị có thể cho tôi hỏi là Kế hoạch truyền thông thường xuyên của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Mong sớm nhận được hồi đáp từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Minh Luân (0128***)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Kế hoạch truyền thông thường xuyên được quy định tại Điều 4 Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 2344/QĐ-BTNMT năm 2018 như sau:

Hằng năm, các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm xây dựng, đề xuất Kế hoạch của năm tiếp sau theo quy chế quản lý tài chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, xây dựng, đề xuất kế hoạch nhiệm vụ truyền thông thực hiện như sau:

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ chủ trì, phối hợp Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đề xuất kế hoạch truyền thông cho năm kế tiếp, gồm: tên nhiệm vụ, nội dung, hình thức truyền thông; mức và nguồn kinh phí; tổ chức (cá nhân) chủ trì và phối hợp; địa điểm, thời gian thực hiện (theo mẫu tại Phụ lục 1).

Kế hoạch truyền thông gửi về Bộ (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) trước ngày 15 tháng 6 hằng năm để xem xét, thẩm định về danh mục, nội dung, hình thức...

Đơn vị có trách nhiệm tổng hợp, hoàn thiện kế hoạch dự toán gửi Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính và 01 bản Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) trước ngày 30 tháng 6 hằng năm.

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) về kết quả thẩm định kế hoạch truyền thông của các đơn vị để tổng hợp dự toán ngân sách trước ngày 10 tháng 7 hằng năm; trình Bộ trưởng ban hành văn bản định hướng truyền thông của năm tiếp theo trước ngày 20 tháng 12 hằng năm.

2. Sau khi Kế hoạch dự toán ngân sách hằng năm được giao, đơn vị chủ trì nhiệm vụ truyền thông có trách nhiệm:

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch truyền thông chi tiết gồm: tên nhiệm vụ, nội dung, chương trình, kịch bản, hình thức truyền thông; thành phần tham dự; các bài phát biểu của Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước (nếu có); các văn bản xin ý kiến các cấp, ban, bộ, ngành (nếu có); thông cáo báo chí và các tài liệu kèm theo; tổ chức (cá nhân) chủ trì và phối hợp; địa điểm, thời gian thực hiện (theo mẫu tại Phụ lục 2) trình Bộ trưởng, các Thứ trưởng xem xét, phê duyệt (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền để thẩm định) hoặc trình cấp có thẩm quyền (theo phân cấp) phê duyệt, tổ chức thực hiện.

b) Lập dự toán trình Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) thẩm định, phê duyệt hoặc phê duyệt theo phân cấp.

3. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền thông theo quy định.

Trên đây là nội dung quy định về kế hoạch truyền thông thường xuyên của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 2344/QĐ-BTNMT năm 2018.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Bộ Tài nguyên và Môi trường "