Hàm lượng tối đa nhựa thuốc lá (Tar) và Nicotin trong thuốc lá điếu được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:27/08/2018

Ban biên tập cho tôi hỏi: Hàm lượng tối đa nhựa thuốc lá (Tar) và Nicotin trong thuốc lá điếu được quy định như thế nào? Có văn bản nào nói đến vấn đề này hay không? Mong Ban biên tập sớm trả lời cho tôi. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hàm lượng tối đa nhựa thuốc lá (Tar) và Nicotin trong thuốc lá điếu được quy định tại mục 1 Phần II Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu ban hành kèm theo Thông tư 23/2015/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành với nội dung như sau:

Hàm lượng tối đa Tar và Nicotin trong khói một (01) điếu thuốc lá được quy định như sau:

- Hàm lượng Tar: 16,0 (mg/khói 1 điếu thuốc lá);

- Hàm lượng Nicotin: 1,4 (mg/khói 1 điếu thuốc lá).

Trên đây là nội dung trả lời về hàm lượng tối đa nhựa thuốc lá (Tar) và Nicotin trong thuốc lá điếu. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 23/2015/TT-BYT.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.