Phụ gia thuốc lá điếu được định nghĩa như thế nào?

Ngày hỏi:27/08/2018

Tôi có đam mê rất lớn đối với thuốc lá, à các bạn đừng hiểu nhầm nhé, cái mà tôi đam mê chính ở đây là nghệ thuật với khói thuốc lá. Chính vì vậy tôi có tìm hiểu về các quy định liên quan đến thuốc lá và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp giúp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Phụ gia thuốc lá điếu được định nghĩa như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Phụ gia thuốc lá điếu được định nghĩa tại Khoản 3.2 Điều 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu ban hành kèm theo Thông tư 23/2015/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành với nội dung như sau:

Phụ gia thuốc lá điếu là những chất được chủ động đưa vào quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản thuốc lá điếu nhằm giữ hoặc cải thiện đặc tính của thuốc lá điếu.

Trên đây là nội dung trả lời về định nghĩa phụ gia thuốc lá điếu. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 23/2015/TT-BYT.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.