Giao dịch dân sự do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năn lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện

Giao dịch dân sự do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năn lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện có bị vô hiệu không?

Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

 Khi giao dịch dân sự do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc ( phải có kết luận của cơ quan y tế chuyên môn ) người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện thì theo yêu cầu của người đại diện của người đó, Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu nếu theo quy định của pháp luật giao dịch này do người đại diện của họ ( là người giám hộ hoặc người đại diện đương nhiên ) xác lập, thực hiện.

 
 

QUAY VỀ

Nguồn:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.Người trả lời:

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS

  • Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS
  • Click để xem thông tin