Mức bồi thường đối với cây trồng hàng năm bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày hỏi:08/08/2018

Hiện tại, tôi vừa nhận được thông báo thu hồi đất của Nhà nước đối với diện tích đất nông nghiệp tôi đang canh tác. Trên đất có các loại cây trồng hàng năm chưa thu hoạch. Đối với đất của tôi thì chắc chắn là đủ điều kiện để được bồi thường về đất. Cho tôi hỏi, trong trường hợp này thì thiệt hại đối với các loại cây trồng hàng năm của tôi trên đât sẽ được bồi thường thế nào khi nhà nước thu hồi đất?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai 2013 quy định khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

- Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;

- Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;

- Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;

- Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Căn cứ quy định đã trích dẫn trên đây thì trong trường hợp khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng hàng năm mà gia đình bạn đang canh tác thì sẽ được Nhà nước bồi thường với mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề bạn đang thắc mắc.

Trân trọng

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin