Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng ngành Tư pháp được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:06/08/2018

Xin chào, tôi tên Thanh Tùng là thực tập sinh của một cơ quan Tư pháp. Vừa qua tôi có đọc được tạp chí ngành Tòa án, tạp chí này chỉ lưu hành nội bộ, tuy nhiên trong phần nội dung có nhắc đến công tác thi đua, khen thưởng của những người có công đóng góp, có thành tích xuất sắc, tôi rất thích nội dung này nên về có tìm hiểu thêm, nhưng vẫn chưa rõ lắm, nhờ anh/chị hỗ trợ giúp: Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng ngành Tư pháp được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn. (0123**)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 34 Thông tư 05/2018/TT-BTP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng được quy định như sau:

1. Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm quản lý, lưu giữ hồ sơ, ghi sổ, thống kê theo dõi các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước; thực hiện bàn giao hồ sơ khen thưởng cho Lưu trữ cơ quan theo quy định của pháp luật hiện hành về lưu trữ.

2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ, ghi sổ, thống kê theo dõi các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các cá nhân, tập thể thuộc cơ quan, đơn vị mình. Các quyết định về tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải gửi cho Vụ Thi đua - Khen thưởng chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành quyết định.

3. Hồ sơ thi đua, khen thưởng được lưu trữ trên giấy và lưu trữ điện tử theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn về Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng ngành Tư pháp. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng xem thêm tại Thông tư 05/2018/TT-BTP. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.