Quy định về di chúc không có người làm chứng

Ngày hỏi:21/01/2006
BLDS quy định về di chúc bằng văn bản không có người làm chứng như thế nào?

Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

Theo quy định tại điều 655 BLDS thì:
Người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc.
Chú ý: Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải đảm bảo các nội dung quy định tại điều 653 BLDS

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS

  • Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS
  • Click để xem thông tin