Cách thực hiện di chúc do công chứng viên lập tại chỗ

Ngày hỏi:21/01/2006
Di chúc do công chứng viên lập tại chỗ được thực hiện như thế nào?

Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

1. Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng viên tới chỗ mình lập di chúc;
2. Thủ tục lập di chúc tại chỗ được tiến hành như thủ tục lập di chúc tại cơ quan công chứng theo quy định tại điều 658 của BLDS.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS

  • Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS
  • Click để xem thông tin