Trước ngày 01/01/2005, việc thay đổi thẩm phán, hội thẩm nhân dân được thực hiện trong những trường hợp nào?

Ngày hỏi:23/06/2018

Trước ngày 01/01/2005, việc thay đổi thẩm phán, hội thẩm nhân dân được thực hiện trong những trường hợp nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Trung Nghĩa. Hiện tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến việc tố tụng dân sự qua các thời kì và có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc thay đổi thẩm phán, hội thẩm nhân dân trước ngày 01/01/2005 được thực hiện trong những trường hợp nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành thì trước ngày 01/01/2005, việc thay đổi thẩm phán, hội thẩm nhân dân được thực hiện trong những trường hợp sau đây:

Thẩm phán, hội thẩm nhân dân phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi, nếu:

- Đồng thời là đương sự, người đại diện hoặc người bảo vệ quyền lợi của đương sự, người thân thích của đương sự, người làm chứng trong vụ án;

- Đã là kiểm sát viên, thư ký Toà án, người giám định, người phiên dịch trong vụ án;

- Đã có lần điều tra, hoà giải, xét xử vụ án, trừ các thành viên của Uỷ ban thẩm phán, Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thì được tham gia xét xử nhiều lần cùng một vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm;

- Trong một Hội đồng xét xử mà thẩm phán, hội thẩm nhân dân là người thân thích với nhau;

- Có căn cứ cho thấy họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

Trên đây là nội dung trả lời về những trường hợp phải thay đổi thẩm phán, hội thẩm nhân dân. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.