Hủy thầu gói thầu mua sắm hàng hoá được quy định ra sao?

Ngày hỏi:20/06/2018

Hủy thầu gói thầu mua sắm hàng hoá được quy định ra sao?  Ban biên tập có nhận được thắc mắc về đấu thầu mua sắm hàng hoá của bạn Thuý Lâm mong muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là: Hủy thầu gói thầu mua sắm hàng hoá được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Mục 36 Chương 1 Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, việc hủy thầu gói thầu mua sắm hàng hoá được quy định như sau:

- Bên mời thầu sẽ thông báo hủy thầu trong trường hợp sau đây:

+ Tất cả HSDT không đáp ứng được các yêu cầu nêu trong HSMT;

+ Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong HSMT;

+ HSMT không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án;

+ Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu (theo quy định tại điểm c và điểm d Mục 36.1 CDNT) phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 36.1 CDNT, trong thời hạn 5 ngày làm việc Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo đảm dự thầu cho các nhà thầu dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d Mục 36.1 CDNT.

Trên đây là nội dung câu trả lời về việc hủy thầu gói thầu mua sắm hàng hoá. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin