Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày hỏi:25/09/2015
Công ty của tôi kinh doanh khai thác cát có các khoản phải nộp như thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường. Cụ thể: Năm 2014 công ty nợ thuế tài nguyên phải nộp là: 150.000.000 đồng; Nợ phí bảo vệ môi trường phải nộp là: 110.000.000 đồng. Năm 2015 Công ty mới nộp dứt điểm các khoản nợ trên vào ngân sách nhà nước. Về chứng từ để hạch toán vào sổ sách năm 2014 là bảng kê xác định số thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường phải nộp. Xin hỏi: số thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường phải nộp năm 2014 có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty năm 2014 không?

Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT- BTC, ngày 25/8/2015 của Bộ Tài chính, quy định. :

“2. Sửa đổi, bổ sung  khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng…”

Căn cứ quy định trên. Thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đã nộp được trừ khi tính thuế TNDN.

Chào bạn !

 

Nguồn:

Cục Thuế Bình Phước

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Cục Thuế tỉnh Bình Phước

  • Cục Thuế tỉnh Bình Phước
  • Click để xem thông tin