Thuế sử dụng đất

Ngày hỏi:07/10/2015
Năm 2013, 11 người dân chúng tôi mua chung 1 lô đất, sau đó đã được phòng tài nguyên lập thủ tục chuyển cơ quan thuế thông báo nộp thuế. số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp 9 triệu 6 trăm 33 ngàn 6 trăm đồng.số thiền lệ phí trước phải nộp 2 triệu 4 trăm lẻ 8 nghìn 278 đồng. đến nay 7 hộ dân chúng tôi bán cho 1 người trong tổng số người dùng đó quyền sở hữu chung và đã được văn phòng công chứng xát lập hợp đồng chuyển nhượng , phòng tài nguyên môi trường đã kiểm tra đúng quy trình phát luật và gửi thông báo đến cơ quan thuế để nộp thuế thì cơ quan thuế trả hồ sơ về và trả lời văn bản là không tính được thuế không biết cách tính. vậy cho tôi hỏi trường hợp nêu trên thì cách tính thuế như thế nào là đúng ,đủ. tôi xin chân thành cảm ơn !

Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

Tại khoản 5 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

“5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất…”

Tại Điều 3 Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính Phủ về lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 3 Người nộp lệ phí trước bạ:

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy đinh tại Điều 4 Nghị định này”

Căn cứ vào các quy định trên: theo như trường hợp bạn nêu thì 7 hộ dân bán cho 1 người có quyền sở hữu chung trước, có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nên phải kê khai và nộp thuế TNCN theo quy định.

Đối với người mua đất, phải kê khai và nộp lệ phí trước bạ đối với diện tích đất mới xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Chào bạn./.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.