Khi cấp lại sổ đỏ mới gia đình tôi có được cấp lại 120 m2 hạn mức không?

Ngày hỏi:21/07/2014
Gia đình tôi hiện ở 2/nghõ 376 đường bưởi vừa rồi thành phố có mở đường vành đai 2 .nhà tôi thuộc diện giải phóng mặt bằng cụ thể dt trong sổ đỏ là 261,9 m2. trong đó có 120 m2 là đất ở ,141,9 m2 là đất liền kề .phần diện tích bị thu hồi là 84,2 m2 ,là đất ở . phần còn lại là 177,7 m2.đã có phương án đền bù nhưng vì chưa chính xác nên gia đình chưa nhận.vậy xin hỏi khi cấp lại sổ đỏ mới gia đình tôi có được cấp lại 120 m2 hạn mức không hay là bị trừ đi 84m2 còn 35.8 m2?

Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tư vấn như sau:

Trường hợp gia đình Ông được áp dụng theo quy định tại Điểm b, khoản 5, Điều 24 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Nguồn:

Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  • Click để xem thông tin