Chi phí lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá HSDT

Ngày hỏi:10/07/2009
Công ty cổ phần Tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội – UAC hiện đang thực hiện hợp đồng tư vấn quản lý dự án một dự án khu nhà ở do Tổng công ty Thương mại Hà Nội làm chủ đầu tư. Chúng tôi đã ký hợp đồng: Giá trị hợp đồng được xác định theo bảng số 1: Định mức chi phí quản lý dự án - Văn bản 1751/BXD-VP về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; Nội dung quản lý dự án được thực hiện tại mục 1.1.4 tại Thông tư 05/2007/TT-BXD và các quy định hiện hành khác theo quy định của nhà nước. Theo hợp đồng hiện nay chúng tôi đang tổ chức đấu thầu một số gói thầu về tư vấn thiết kế bản vẽ thi công; tư vấn giám sát công trình; các gói thầu xây lắp, thiết bị. Theo cách hiểu của Công ty chúng tôi: Chi phí lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn., xây lắp và thiết bị không thuộc chi phí quản lý dự án do Công ty chúng tôi đã ký kết với chủ đầu tư; các chi phí này thuộc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng tại mục 1.1.5 tại Thông tư 05/2007/TT-BXD và các quy định hiện hành khác theo quy định của nhà nước. Để thực hiện hợp đồng về lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu nêu trên, chủ đầu tư cần phải ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn có chức năng hoạt động các công việc trên để thực hiện theo quy định và chủ đầu tư phải chi trả số tiền nêu trên (không thuộc hợp đồng quản lý dự án của công ty chúng tôi). Vậy Công ty chúng tôi kính đề nghị Vụ Kinh tế - Bộ Xây dựng giải thích rõ các nội dung trên để công ty chúng tôi có cơ sở thực hiện dự án theo quy định hiện hành của nhà nước.

Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

Theo quy định chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu không nằm trong chi phí tư vấn quản lý dự án. Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.