Nguồn kinh phí để chi trả thu nhập tăng thêm của đơn vị sự nghiệp công lập tại thành phố Hồ chí Minh

Ngày hỏi:02/04/2018

Nguồn kinh phí để chi trả thu nhập tăng thêm của đơn vị sự nghiệp công lập tại thành phố Hồ chí Minh được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Trần Toàn, hiện đang là kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập. Trong quá trình tìm hiểu về thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TPHCM quản lý. Tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Nguồn kinh phí để chi trả thu nhập tăng thêm của đơn vị sự nghiệp công lập tại thành phố Hồ chí Minh được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập, tôi chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 5 Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, cụ thể như sau:

Nguồn kinh phí thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm tại đơn vị là nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo quy định hiện hành (sau khi đã thực hiện chi trả chính sách tăng lương theo lộ trình của Chính phủ hàng năm), được sử dụng theo trình tự như sau:

a) Nguồn cải cách tiền lương của đơn vị từ năm trước chuyển sang.

b) Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp theo quy định (không kể các khoản chi lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ).

c) Nguồn cải cách tiền lương được trích lập từ nguồn thu được để lại hàng năm theo quy định của cấp có thẩm quyền.

d) Sau khi sử dụng hết các nguồn cải cách tiền lương nêu trên, trường hợp nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh thu nhập tăng thêm theo quy định của Nghị quyết này còn thiếu so với nguồn hiện có, các cấp ngân sách sẽ xem xét bố trí nguồn cải cách tiền lương của ngân sách cho đơn vị thực hiện chi trả theo quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn về Nguồn kinh phí để chi trả thu nhập tăng thêm tại đơn vị sự nghiệp công lập thành phố Hồ chí Minh. Để hiểu rõ hơn vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.