Nợ quá hạn là gì?

Ngày hỏi:21/03/2018

Nợ quá hạn là gì? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Mai Linh, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Bình Định. Tôi cần tìm hiểu một số nội dung liên quan đến khoản nợ quá hạn. Ban biên tập cho tôi hỏi: Nợ quá hạn là gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.          

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 24/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

Nợ quá hạn là nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã quá hạn.

Nợ phải được phân loại quy định tại Thông tư này gồm:

a) Cho vay đầu tư phát triển, cho vay xuất khẩu trừ các khoản sau:

(i) Nợ cho vay từ nguồn vốn ODA;

(ii) Các khoản nợ nhận bàn giao từ các tổ chức tiền thân trước khi thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

(iii) Các khoản nợ cho vay mà nguồn trả nợ từ ngân sách trung ương hoặc địa phương;

(iv) Các khoản nợ cho vay đối với các dự án điện, tái định cư, đường dây theo chỉ đạo của Chính phủ hoặc được Chính phủ bảo lãnh;

(v) Các khoản nợ cho vay để tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ hoặc được Chính phủ bảo lãnh;

(vi) Nợ cho vay theo Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước;

(vii) Nợ cho vay các dự án hạ tầng cơ sở (dự án đường cao tốc) theo chỉ đạo của Chính phủ hoặc được Chính phủ bảo lãnh.

b) Ủy thác cho vay xuất khẩu;

c) Cho vay khác;

d) Các khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng, trừ các khoản Chính phủ trả thay theo cam kết ngoại bảng.

Trên đây là nội dung tư vấn về Nợ quá hạn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 24/2013/TT-NHNN.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.