Tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ đều được tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài đúng không?

Ngày hỏi:05/03/2018

Tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ đều được tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài đúng không? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quỳnh Ạnh, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài được quy định cụ thể ra sao? Tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ đều được tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài đúng không? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Quỳnh Anh (quynhanh*****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 135 Luật Thương mại 2005 thì hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài được quy định cụ thể như sau:

- Tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ đều được tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm xuất khẩu theo quy định của pháp luật.

- Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm xuất khẩu chỉ được tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài khi được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

- Thời hạn tạm xuất khẩu hàng hóa để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài là một năm kể từ ngày hàng hóa được tạm xuất khẩu; nếu quá thời hạn nói trên mà chưa được tái nhập khẩu thì hàng hóa đó phải chịu thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Việc tạm xuất, tái nhập hàng hóa tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hải quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Căn cứ quy định được Ban biên tập trích dẫn trên đây thì tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ đều được tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài. Đối với các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm xuất khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam thì không được xuất khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài.

Trên đây là nội dung tư vấn về hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Thương mại 2005.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.