Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở Việt Nam và ở nước ngoài được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:05/03/2018

Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở Việt Nam và ở nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đình Hậu, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở Việt Nam và ở nước ngoài được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Đình Hậu (dinhhau*****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 Luật Thương mại 2005 thì việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở Việt Nam và ở nước ngoài được quy định cụ thể như sau:

- Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

+ Hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức tại Việt Nam phải được đăng ký và phải được xác nhận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

+ Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục, nội dung đăng ký và xác nhận việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều 132 Luật Thương mại 2005.

- Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài

+ Thương nhân không kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại khi trực tiếp tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài về hàng hoá, dịch vụ mà mình kinh doanh phải tuân theo các quy định về xuất khẩu hàng hoá.

+ Thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại khi tổ chức cho thương nhân khác tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phải đăng ký với Bộ Thương mại.
+ Thương nhân không đăng ký kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại không được tổ chức cho thương nhân khác tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài.

+ Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục, nội dung đăng ký tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Thương mại 2005.

Trên đây là nội dung tư vấn về việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở Việt Nam và ở nước ngoài. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Thương mại 2005.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.