Tổ chức bồi dưỡng nhân lực quản lý khoa học và công nghệ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

Ngày hỏi:02/02/2018

Tổ chức bồi dưỡng nhân lực quản lý khoa học và công nghệ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước được thực hiện như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Mai Hà, tôi hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tổ chức bồi dưỡng nhân lực quản lý khoa học và công nghệ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước được thực hiện như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được giải đáp từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (ha_mai***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Tổ chức bồi dưỡng nhân lực quản lý khoa học và công nghệ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 18 Thông tư 13/2016/TT-BKHCN quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành như sau:

- Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài hằng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ phân bố chỉ tiêu bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa học và công nghệ ở nước ngoài cho các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức liên quan.

- Các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức liên quan quyết định cử cán bộ đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp danh sách, quyết định thành lập đoàn đi bồi dưỡng ở nước ngoài, trong đó cử 01 (một) thành viên làm Trưởng đoàn; ký hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

Trên đây là nội dung quy định về việc tổ chức bồi dưỡng nhân lực quản lý khoa học và công nghệ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 13/2016/TT-BKHCN.

Trân trọng!

QUAY VỀ

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin