Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị cho dây chuyền sản xuất tôn thép

Ngày hỏi:22/03/2017

Hiện công ty đang làm thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị cho dây chuyền sản xuất tôn thép, lô hàng này thể hiện trên invoice bao gồm 03 phần là: phần 1 là hàng có trong danh mục miễn thuế, phần 02 nằm ngoài danh mục miễn thuế, phần 03 là hàng cho tặng. Cho hỏi:

1) Đối với phần 03 công ty vẫn mở tài khoản nhập khẩu phi mậu dịch?

2) Phần 02 mở tài khoản nhập kinh doanh vì không thuộc danh mục?

3) Phần 01 và 02 muốn thể hiện có đồng bộ với nhau thì thể hiện ghi chú trên tờ khai thế nào?

4) 03 phần này phải mở 03 tờ khai khác nhau?

Nội dung này được ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 18. Khai hải quan

1. Nguyên tắc khai hải quan

b) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau thì phải khai trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng;

Do đó, tờ khai theo loại hình H11 phải được khai riêng.

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

d) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế theo quy định thì khi khai hải quan phải khai các chỉ tiêu thông tin liên quan đến không chịu thuế, miễn thuế, theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này”.

Theo các chỉ tiêu thông tin liên quan đến miễn thuế do có Danh mục miễn thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 tại mục 1.90 - Số danh mục miễn thuế nhập khẩu:

“Nhập số Danh mục miễn thuế nhập khẩu đã được đăng ký vào hệ thống VNACCS.

Lưu ý:

(1) Danh mục miễn thuế phải trong thời hạn hiệu lực áp dụng (nếu có).

(2) Không nhập số Danh mục miễn thuế khi Danh mục này đang được sử dụng cho tờ khai khác chưa thông quan/hoàn thành thủ tục hải quan”.

Do đó, chỉ tiêu thông tin liên quan đến miễn thuế do có Danh mục miễn thuế nhập khẩu chỉ được sử dụng ở một tờ khai, không áp dụng chung cho hàng hóa không có trong danh mục. Công ty cần khai báo tờ khai có hàng hóa thuộc danh mục riêng với tờ khai không có hàng hóa thuộc danh mục.

Nguồn:

dncustoms

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

  • ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai
  • Click để xem thông tin