Trách nhiệm của cơ quan địa phương trong việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn

Ngày hỏi:12/12/2017

Trách nhiệm của cơ quan địa phương trong việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn được quy định như thế nào? Xin chào Qúy Ban biên tập, tôi là Hoàng Anh hiện đang là công chức làm việc tại Phòng Nông nghiệp và Phát triến Nông thôn của huyện, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là trách nhiệm của cơ quan địa phương trong việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn được quy định như thế nào?  Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp lý nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của cơ quan địa phương trong việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn quy định tại Điều 14 Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, cụ thể như sau:

1. Thực hiện kiểm tra việc tuân thủ quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn của cơ sở tại địa phương theo chỉ đạo, phân công của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và theo hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của các Tổng cục, Cục chuyên ngành liên quan.

2. Hàng năm hoặc khi có yêu cầu, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổng cục, Cục chuyên ngành liên quan theo phân công về kết quả kiểm tra hoạt động truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý tại địa phương.

3. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản hoặc đơn vị được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công kiểm tra việc thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản mất an toàn thực phẩm theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư này; trực tiếp tổ chức thu hồi, xử lý thực phẩm và yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn thanh toán chi phí cho việc thu hồi, xử lý thực phẩm trong tr­ường hợp thực phẩm có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng hoặc các trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra cấp trên.

Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm của cơ quan địa phương trong việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.