Tổ chức thi và đánh giá các nội dung thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non

Ngày hỏi:22/11/2017

Tổ chức thi và đánh giá các nội dung thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Phương Linh, sống tại Tp.HCM, tôi hiện là giáo viên mần non mới ra trường và có nguyện vọng được trở thành giáo viên dạy giỏi. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Tổ chức thi và đánh giá các nội dung thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.       

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 13 của Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non (do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT) thì nội dung này được quy định như sau:

1. Ban Tổ chức sắp xếp thời gian tiến hành các nội dung thi, thông báo lịch thi cho các đơn vị tham gia, tạo điều kiện để giáo viên dự giờ thi giảng.

2. Đánh giá các nội dung thi:

a) Hội thi cấp trường:

- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tự sáng tạo được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 của Điều lệ này;

- Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban Đề thi. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;

- Bài thực hành tổ chức hoạt động giáo dục được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tổ chức hoạt động học theo quy định hiện hành đối với cơ sở giáo dục mầm non. Mỗi bài thi thực hành có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.

b) Hội thi cấp huyện, tỉnh

- Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban Đề thi. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;

- Bài thực hành tổ chức hoạt động giáo dục được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tổ chức hoạt động học theo quy định hiện hành đối với cơ sở giáo dục mầm non. Mỗi bài thi thực hành có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.

Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi thực hành, Ban Giám khảo tổ chức rút kinh nghiệm chung cho giáo viên dự thi và CBQLGD để trao đổi, nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ giáo viên tham gia Hội thi. Trong thời gian tổ chức thi, nếu giáo viên tham gia Hội thi có ý kiến đề nghị, Ban Giám khảo và Ban Thư ký có giải đáp cụ thể, kịp thời.

Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Chênh lệch điểm giữa các giám khảo không quá 1 điểm, trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo xem xét quyết định.

Trên đây là nội dung tư vấn về tổ chức thi và đánh giá các nội dung thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.