Chế độ, quyền lợi của người thực hiện công tác tư vấn giám sát công trình xây dựng trong ngành Giao thông Vận tải

Ngày hỏi:25/10/2017

Chế độ, quyền lợi của người thực hiện công tác tư vấn giám sát công trình xây dựng trong ngành Giao thông Vận tải được quy định ra sao? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Trần Tuấn, gần đây tôi có tìm hiểu những quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông Vận tải, nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là chế độ, quyền lợi của người thực hiện công tác tư vấn giám sát công trình xây dựng trong ngành Giao thông Vận tải được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chế độ, quyền lợi của người thực hiện công tác tư vấn giám sát công trình xây dựng trong ngành Giao thông Vận tải được quy định tại Điều 29 Quyết định 3173/QĐ-BGTVT năm 2013 về Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

1. Người thực hiện công tác tư vấn giám sát được bố trí nơi ăn nghỉ, văn phòng làm việc, phương tiện đi lại tại hiện trường, bao gồm cả trang thiết bị văn phòng, phương tiện thông tin liên lạc, dụng cụ bảo hộ lao động, những thiết bị cần thiết để kiểm tra các phần việc thi công của nhà thầu. Kinh phí cho các hạng mục nêu trên được tính trong tổng chi phí tư vấn giám sát trong giá trị của hợp đồng giữa chủ đầu tư và tổ chức tư vấn giám sát hoặc chủ đầu tư cung cấp những điều kiện nêu trên nếu trong hợp đồng chưa tính những chi phí này.

2. Thời gian làm việc của người làm công tác tư vấn giám sát thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng và phù hợp với pháp luật lao động. Nếu chủ đầu tư hoặc nhà thầu yêu cầu tư vấn giám sát làm việc thêm giờ trong những giai đoạn thi công cao điểm thì chủ đầu tư hoặc nhà thầu cần thỏa thuận với tổ chức tư vấn giám sát trên cơ sở quy định của pháp luật lao động về việc trả lương ngoài giờ cho tư vấn giám sát.

3. Trường hợp dự án bị kéo dài thời gian so với tiến độ quy định trong hợp đồng mà không phải do lỗi của tư vấn giám sát thì các chi phí phát sinh cho tư vấn giám sát do thời gian kéo dài được chủ đầu tư xem xét, tổ chức thương thảo và thống nhất để thanh toán phần chi phí bổ sung theo quy định, bao gồm cả chi phí quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện tư vấn giám sát thi công dự án hoặc công trình mà dự án, công trình trong dự án được xét giải thưởng về chất lượng công trình theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ được cộng điểm khi xếp hạng năng lực tư vấn và được ưu tiên trong việc tuyển chọn thực hiện tư vấn giám sát ở các công trình tiếp theo của ngành GTVT.

Trên đây là nội dung câu trả lời về chế độ, quyền lợi của người thực hiện công tác tư vấn giám sát công trình xây dựng trong ngành Giao thông Vận tải, theo quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 3173/QĐ-BGTVT.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.