Ai không được đăng ký hành nghề kiểm toán

Ngày hỏi:30/09/2017

Những người  nào không được đăng ký hành nghề kiểm toán? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là nhân viên đang làm việc tại một công ty xây dựng tại Tp Hồ Chí Minh, gần đây vì nhu cầu làm hồ sơ theo yêu cầu của công ty, tôi có tìm hiểu các quy định về kiểm toán viên, nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Những người nào không được đăng ký hành nghề kiểm toán? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật, chân thành cảm ơn!

Trọng Khôi (trongkhoi***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Những người không được đăng ký hành nghề kiểm toán được tại Điều 16 Luật kiểm toán độc lập 2011 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức.

2. Người đang bị cấm hành nghề kiểm toán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án một trong các tội về kinh tế, chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở chữa bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục.

3. Người có tiền án về tội kinh tế từ nghiêm trọng trở lên.

4. Người có hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý kinh tế bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn một năm, kể từ ngày có quyết định xử phạt.

5. Người bị đình chỉ hành nghề kiểm toán.

Các trường hợp bị đình chỉ hành nghề kiểm toán được quy định như sau:

a) Có sai phạm nghiêm trọng về chuyên môn hoặc vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán;

b) Không chấp hành quy định của cơ quan có thẩm quyền về việc kiểm tra, thanh tra liên quan đến hoạt động hành nghề kiểm toán;

c) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kiểm toán độc lập hai lần trong thời hạn ba mươi sáu (36) tháng liên tục;

d) Kiểm toán viên hành nghề không có đủ số giờ cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính;

đ) Kiểm toán viên hành nghề không thực hiện trách nhiệm của kiểm toán viên hành nghề quy định tại Điều 14 Thông tư này;

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung câu trả lời về những người không được đăng ký hành nghề kiểm toán theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Luật kiểm toán độc lập 2011.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.