Trách nhiệm của Cục Giám sát quản lý Hải quan trong quản lý doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế

Ngày hỏi:18/09/2017

Trách nhiệm của Cục Giám sát quản lý Hải quan trong quản lý doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Minh, hiện công tác tại Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu các vấn đề liên quan đến quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế. Cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Cục Giám sát quản lý Hải quan trong quản lý doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế được quy định ra sao? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.   

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 12 Quy định chuẩn thông điệp dữ liệu, quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế, ban hành kèm Quyết định 2173/QĐ-TCHQ năm 2017 thì trách nhiệm của Cục Giám sát quản lý Hải quan trong quản lý doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế được quy định như sau:

1. Tham mưu trong việc cải tiến, hoàn thiện các quy định về chính sách hàng hóa kinh doanh miễn thuế phù hợp với xu hướng cải cách áp dụng công nghệ thông tin.

2. Sử dụng hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh miễn thuế phục vụ công tác thống kê, quản lý, chỉ đạo, điều hành.

4. Phối hợp với Cục CNTT & Thống kê HQ xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh về nghiệp vụ trong quá trình vận hành hệ thống.

Ngoài ra, để giúp bạn hiểu hơn về nội dung này, căn cứ Điều 4 Quyết định 2173/QĐ-TCHQ năm 2017 thì hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh miễn thuế bao gồm các phân hệ phần mềm sau:

1. Phân hệ CNTT-KDCHMT: Phân hệ này do doanh nghiệp tự phát triển và quản lý nội bộ.

2. Phân hệ CNTT-HQ của cơ quan hải quan: Dùng cho cán bộ Hải quan có nhiệm vụ quản lý hàng hóa kinh doanh miễn thuế. Phân hệ này tiếp nhận thông tin với doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế gửi đến phục vụ cho công tác quản lý hàng hóa kinh doanh miễn thuế.

Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của Cục Giám sát quản lý Hải quan trong quản lý doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 2173/QĐ-TCHQ năm 2017.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.