Thủ tục xin công nhận Hiệu trưởng - Phó Hiệu trưởng

Ngày hỏi:24/02/2012
Trường của tôi đang làm việc là trường tư thục liên cấp 2-3 tại Hà Nội. Hiện nay nhà trường đang làm thủ tục để công nhận Phó Hiệu trưởng. Vậy nhà trường cần phải làm các thủ tục như thế nào? Người hỏi: leanh ( 19:25 24/02/2012)

Nội dung này được Ủy ban Nhân dân Tp.Hà Nội, Cổng thông tin điện tử tư vấn như sau:

Về câu hỏi này, bạn tham khảo Điều 18, Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Điều 13, Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.