Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi chuyển đổi công ty

Ngày hỏi:14/09/2017

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi chuyển đổi công ty được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Phạm Quang Long. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty chứng khoán. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi chuyển đổi công ty bao gồm các loại giấy tờ nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Phạm Quang Long (long*****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 65 Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi chuyển đổi công ty được quy định cụ thể như sau:

- Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 210/2012/TT-BTC);

- Báo cáo kết quả thực hiện phương án chuyển đổi, bao gồm danh sách cổ đông, thành viên góp vốn của công ty sau chuyển đổi (theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 210/2012/TT-BTC), kết quả thực hiện chuyển nhượng từ mười phần trăm (10%) trở lên vốn điều lệ (nếu có) (theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư 210/2012/TT-BTC), kết quả chào bán cổ phần (nếu có);

- Bản thuyết minh cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán tại trụ sở chính (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 210/2012/TT-BTC);

- Danh sách dự kiến Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người hành nghề chứng khoán tại trụ sở chính (theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 210/2012/TT-BTC) kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán; Bản thông tin cá nhân của Giám đốc (Tổng Giám đốc) (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 210/2012/TT-BTC);

- Xác nhận về khoản vốn tăng thêm (nếu có) của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả hoặc của tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

- Dự thảo Điều lệ công ty sau chuyển đổi;

- Bản gốc Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán chuyển đổi.

Trên đây là nội dung tư vấn về hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi chuyển đổi công ty. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 210/2012/TT-BTC.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.