Trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế

Ngày hỏi:30/08/2017

Trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Quang Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hoá, vì nhu cầu tìm hiểu tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (quangnam***@gmai.com)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế được pháp luật quy định tại Điều 28 Thông tư 35/2009/TT-BQP về Quy chế quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành như sau:

1. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về những đề xuất quản lý, sử dụng đất quốc phòng chưa sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế trong phạm vi đơn vị mình quản lý.

2. Thực hiện các nội dung ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về các vấn đề có liên quan đến quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế.

3. Có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc triển khai phương án sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt, bảo đảm quản lý, sử dụng đất quốc phòng chặt chẽ và có hiệu quả.

4. Kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế có liên quan đến sử dụng đất quốc phòng trong phạm vi đơn vị quản lý.

5. Giải quyết theo thẩm quyền các tranh chấp về đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế.

Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 35/2009/TT-BQP.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.