Trách nhiệm của Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế

Ngày hỏi:30/08/2017

Trách nhiệm của Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Ngọc Anh hiện là một công chức đang làm việc trong một cơ quan nhà nước, có một thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau: Trách nhiệm của Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!  (ngocanhnguyen***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế được pháp luật quy định tại Điều 24 Thông tư 35/2009/TT-BQP về Quy chế quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành như sau:

1. Chịu trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quản lý và sử dụng nguồn thu từ việc sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế.

2. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về quản lý nguồn thu từ sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế; chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị có liên quan trong việc xác định đơn giá tiền sử dụng đất và báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

3. Tham gia thẩm định phương án sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế của các đơn vị, doanh nghiệp và hồ sơ hợp đồng cho thuê đất đối với doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần quân đội.

4. Chủ trì phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng và địa phương định giá đất, tài sản trên đất trong các trường hợp chuyển mục đích và đấu giá quyền sử dụng đất.

Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm của Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 35/2009/TT-BQP.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.