Trách nhiệm của Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế

Ngày hỏi:30/08/2017

Trách nhiệm của Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Bích Ngọc là một công chức nhà nước đã về hưu, có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau: Trách nhiệm của Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (0915******)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế được pháp luật quy định tại Điều 23 Thông tư 35/2009/TT-BQP về Quy chế quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành như sau:

1. Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, khai thác đất quốc phòng vào mục đích kinh tế theo trình tự, thủ tục được quy định tại Quy chế này. Xây dựng hệ thống báo cáo thống kê, quản lý hồ sơ đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng thẩm định phương án sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt và thẩm định hồ sơ, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký hợp đồng cho thuê đất đối với doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần quân đội.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trong việc xác định đơn giá tiền sử dụng đất, quản lý nguồn thu từ sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế.

4. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, định kỳ hàng năm kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất quốc phòng theo phương án sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm của Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 35/2009/TT-BQP.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.