Trách nhiệm của Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế

Ngày hỏi:30/08/2017

Trách nhiệm của Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Đình Long một sĩ quan quân đội đã về hưu hiện đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang, có một thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau: Trách nhiệm của Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (0915******)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế được pháp luật quy định tại Điều 22 Thông tư 35/2009/TT-BQP về Quy chế quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành như sau:

1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan rà soát, quy hoạch đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế; hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện rà soát quy hoạch chi tiết những khu đất quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng có khả năng tham gia hoạt động kinh tế.

2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thẩm định hồ sơ, giúp Bộ Tổng Tham mưu báo cáo Bộ Quốc phòng quyết định giao đất để sử dụng vào mục đích kinh tế.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, đôn đốc các đơn vị rà soát các trường hợp đang sử dụng đất quốc phòng tham gia hoạt động kinh tế thực hiện thống nhất việc quản lý, sử dụng theo Quy chế này.

Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm của Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 35/2009/TT-BQP.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.