Trách nhiệm của Bộ Tổng Tham mưu trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế

Ngày hỏi:30/08/2017

Trách nhiệm của Bộ Tổng Tham mưu trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Quốc Lý hiện đang sing sống tại Bình Phước, có một thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Trách nhiệm của Bộ Tổng Tham mưu trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (0915******)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Bộ Tổng Tham mưu trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế được pháp luật quy định tại Điều 20 Thông tư 35/2009/TT-BQP về Quy chế quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành như sau:

1. Chịu trách nhiệm quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế.

2. Phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất quốc phòng, xác định diện tích đất quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng có khả năng tham gia hoạt động kinh tế của cơ quan, đơn vị.

3. Chủ trì thẩm định các trường hợp cụ thể theo đề nghị của đơn vị, doanh nghiệp báo cáo Bộ Quốc phòng quyết định về nguyên tắc sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ra quyết định thu hồi, chuyển giao đất quốc phòng giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng để đưa vào hoạt động kinh tế.

4. Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp đối với các trường hợp đang sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế (khi chưa có Quy chế) thực hiện thống nhất theo Quy chế này.

5. Thực hiện các nội dung ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về các vấn đề khác có liên quan đến quản lý, sử dụng đất quốc phòng chưa sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế.

Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm của Bộ Tổng Tham mưu trong quản lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 35/2009/TT-BQP.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.