Tiêu chuẩn chức danh thủ kho tiền, thủ quỹ, kiểm ngân trong việc quản lý tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và kho tiền

Ngày hỏi:29/08/2017

Tiêu chuẩn chức danh thủ kho tiền, thủ quỹ, kiểm ngân trong việc quản lý tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và kho tiền như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu một số nội dung quy định của pháp luật liên quan đến việc quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý của tổ chức tín dụng để phục vụ cho nhu cầu công việc của mình, nhưng trong quá trình tìm hiểu tôi gặp một chút khó khăn. Chính vì vậy, mong Ban biên tập vui lòng giải đáp cho tôi thắc mắc sau: Để quản lý tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và kho tiền thì thủ kho tiền, thủ quỹ, kiểm ngân phải đáp ứng tiêu chuẩn như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Quốc Thiện (thien***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tiêu chuẩn chức danh thủ kho tiền, thủ quỹ, kiểm ngân trong việc quản lý tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và kho tiền của tổ chức tín dụng được quy định tại Điều 24 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành như sau:

1. Thủ kho tiền, thủ quỹ, kiểm ngân của Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, kho tiền Trung ương phải đủ tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Nhà nước và được quản lý theo Quy chế cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước. Thủ kho tiền Trung ương do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định. Thủ kho tiền Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh do Giám đốc quyết định.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài căn cứ tiêu chuẩn chức danh thủ kho tiền, thủ quỹ, kiểm ngân của Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của pháp luật để quy định tiêu chuẩn chức danh thủ kho tiền, thủ quỹ, kiểm ngân trong hệ thống.

Trên đây là nội dung tư vấn về tiêu chuẩn chức danh thủ kho tiền, thủ quỹ, kiểm ngân trong việc quản lý tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và kho tiền của tổ chức tín dụng. Để có thể hiểu chi tiết hơn về quy định này bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 01/2014/TT-NHNN.

Trân trọng thông tin đến bạn!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin