Đất quốc phòng giao cho các đơn vị và doanh nghiệp sử dụng vào mục đích kinh tế thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:29/08/2017

Đất quốc phòng giao cho các đơn vị và doanh nghiệp sử dụng vào mục đích kinh tế thực hiện như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật tôi là Hữu Cầu một cử tri của TP Hồ Chí Minh, có một thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau: Đất quốc phòng giao cho các đơn vị và doanh nghiệp sử dụng vào mục đích kinh tế thực hiện như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hữu Cầu (huucau***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đất quốc phòng giao cho các đơn vị và doanh nghiệp sử dụng vào mục đích kinh tế”, thực hiện theo quy định tạị Khoản 3 Điều 3 Thông tư 35/2009/TT-BQP về Quy chế quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành như sau:

a) Đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng đang do các đơn vị và doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý, không có tranh chấp nhưng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng;

b) Bộ Quốc phòng là chủ thể giao đất quốc phòng cho các đơn vị quân đội và doanh nghiệp quân đội sử dụng vào mục đích kinh tế;

c) Đối tượng được Bộ Quốc phòng giao đất để sử dụng vào mục đích kinh tế là các đơn vị và doanh nghiệp quân đội (quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 2 Quy chế này); các đơn vị và doanh nghiệp được sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế theo đúng quyền hạn và nghĩa vụ của mình (quy định tại Điều 16 Quy chế này);

d) Việc “giao đất” sử dụng vào mục đích kinh tế được quy định tại khoản 4, Điều 4 Quy chế này.

Trên đây là nội dung câu trả lời về việc thực hiện quy định đất quốc phòng giao cho các đơn vị và doanh nghiệp sử dụng vào mục đích kinh tế. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 35/2009/TT-BQP.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.