Trách nhiệm của Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức tiếp công dân

Ngày hỏi:18/08/2017

Trách nhiệm của Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức tiếp công dân được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Gần đây, do nhu cầu công việc, tôi có tìm hiểu về công tác tiếp công dân tại các cơ quan chủ quản cấp trên. Trong đó, một vài vấn đề thắc mắc tôi mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, đối với công tác tiếp công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm ra sao? Có văn bản nào quy định vấn đề này hay không? Rất mong Ban biên tập hỗ trợ giúp tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều! Thiên Nga (swan2***@gmail.com) 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức tiếp công dân được quy định tại Điều 44 Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2016 như sau:

- Phối hợp với Vụ Tài chính, Thanh tra Bộ trình Lãnh đạo Bộ quyết định địa điểm làm trụ sở tiếp công dân đảm bảo đúng quy định.

- Thông báo kịp thời cho Thanh tra Bộ khi có công dân đến yêu cầu giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

- Bố trí lịch để Lãnh đạo Bộ tiếp công dân theo định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

Trên đây là nội dung quy định về trách nhiệm của Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức tiếp công dân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2016.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin