Đánh giá trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:18/08/2017

Đánh giá trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là sinh viên năm cuối tại Học viện hành chính quốc gia. Hiện tại, em đang thu thập thông tin để hoàn thành bài tiểu luận về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, có một số vấn đề em còn chưa nắm rõ, Ban biên tập cho em hỏi: Đánh giá trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào? Có văn bản nào quy định vấn đề này không? Mong Ban biên tập tư vấn giúp em. Cảm ơn các anh chị rất nhiều! Huy Hùng (0978***)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đánh giá trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại Điều 42 Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2016 như sau:

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao là căn cứ để đánh giá, phân loại cán bộ công chức, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với thủ trưởng và đơn vị.

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cán bộ, công chức để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ và đề xuất, xét thi đua khen thưởng cuối năm của các đơn vị, cán bộ, công chức trực thuộc đơn vị mình quản lý.

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ để tổng hợp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của Thủ trưởng các đơn vị trực Bộ.

- Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị để tổng hợp đề xuất xét thi đua khen thưởng của Thủ trưởng và đơn vị.

Trên đây là nội dung quy định về đánh giá trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2016.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.