Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường được thực hiện thông qua hình thức nào?

Ngày hỏi:18/08/2017

Việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện văn bản và nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường được thực hiện thông qua hình thức nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là sinh viên năm cuối tại khoa Luật Hành chính, ĐH Luật Hà Nội. Hiện tại, em đang thu thập thông tin để hoàn thành bài tiểu luận về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, có một số vấn đề em còn chưa nắm rõ, cụ thể là em đã tìm hiểu mục đích của việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản và nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng em không biết việc kiểm tra, đôn đốc này được thực hiện thông qua hình thức nào? Và có văn bản nào quy định về những hình thức này không? Mong Ban biên tập tư vấn giúp em. Cảm ơn các anh chị rất nhiều! Tiến Dũng (tiendung*****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hình thức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện văn bản và nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại Điều 40 Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2016 như sau:

1. Đơn vị tự kiểm tra: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thường xuyên tổ chức tự kiểm tra việc thi hành các văn bản, nhiệm vụ được giao tại đơn vị, phát hiện các vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời và báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Bộ tiến hành kiểm tra, đôn đốc:

a) Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ và các cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra tiến hành làm việc trực tiếp tại đơn vị cần kiểm tra để nắm tình hình.

b) Lãnh đạo Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo bằng văn bản về tình hình và kết quả thực hiện các văn bản, công việc được giao.

c) Bộ trưởng ủy quyền cho một lãnh đạo cấp Vụ, Tổng cục, Cục chủ trì việc kiểm tra hoặc quyết định thành lập các đoàn kiểm tra việc thi hành các văn bản trong từng lĩnh vực hoặc từng công việc cần tập trung chỉ đạo trong từng thời kỳ. Đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng đề cương kiểm tra, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và triển khai thực hiện.

d) Kiểm tra thông qua giao ban hoặc tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình, dự án lớn.

đ) Qua hệ thống quản lý hồ sơ công việc; hệ thống quản lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

e) Thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Bộ trưởng.

g) Hình thức kiểm tra khác do Bộ trưởng quyết định.

Trên đây là nội dung quy định về hình thức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện văn bản và nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2016.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.