Phạm vi và đối tượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản và nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:18/08/2017

Phạm vi và đối tượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản và nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là sinh viên năm cuối tại khoa Luật Hành chính, ĐH Luật Hà Nội. Hiện tại, em đang thu thập thông tin để hoàn thành bài tiểu luận về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, có một số vấn đề em còn chưa nắm rõ, cụ thể là em đã tìm hiểu mục đích của việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản và nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng em không biết phạm vi và đối tượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra được quy định ra sao? Và có văn bản nào quy định vấn đề này không? Mong Ban biên tập tư vấn giúp em. Cảm ơn các anh chị rất nhiều! Lê Cao (0935***)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Phạm vi và đối tượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản và nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại Điều 38 Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2016 như sau:

- Phạm vi: các văn bản của cấp trên và của Bộ ban hành có quy định những nhiệm vụ mà Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm thực hiện.

- Đối tượng: các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao.

Trên đây là nội dung quy định về phạm vi và đối tượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản và nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2016.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin