Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý văn bản như thế nào?

Ngày hỏi:18/08/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý văn bản như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là sinh viên năm cuối tại khoa Luật Hành chính, ĐH Luật Hà Nội. Hiện tại, em đang thu thập thông tin để hoàn thành bài tiểu luận về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, có một số vấn đề em còn chưa nắm rõ, Ban biên tập cho em hỏi: Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý văn bản như thế nào? Có văn bản nào quy định vấn đề này không? Mong Ban biên tập tư vấn giúp em. Cảm ơn các anh chị rất nhiều! Thanh Liêm (liem***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Việc quản lý văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại Điều 35 Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2016 như sau:

1. Văn phòng Bộ có trách nhiệm phát hành và lưu trữ văn bản của Bộ sau khi cấp có thẩm quyền ký, đồng thời tổ chức việc cập nhật vào phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ (trừ các văn bản mật).

2. Văn phòng Bộ gửi đăng Công báo Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành.

3. Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đăng danh mục, giới thiệu nội dung các văn bản quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Việc phát hành và quản lý văn bản phải bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý các tài liệu, thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

Trên đây là nội dung quy định về việc quản lý văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 2888/QĐ-BTNMT năm 2016.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin