Hành vi cản trở nhà thầu nộp hồ sơ có là căn cứ để hủy thầu không?

Ngày hỏi:09/08/2017

Cho cháu hỏi hành vi cản trở nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu có là căn cứ huỷ thầu được không ? Cụ thể sự việc như sau : Nhà thầu A đến trụ sở bên mời thầu trước thời gian đóng thầu nhưng khi gặp cán bộ bên công ty mời thầu đều nói không biết, không nhận hồ sơ dự thầu. Đến gần thời gian đóng thầu Giám đốc bên mời thầu mới thông báo xuống phòng tổ chức Lễ mở thầu để nộp hồ sơ. Khi nhà thầu xuống đây thì đã quá thời gian đóng thầu. (Phòng tổ chức Lễ mở thầu cùng trong toà nhà của Công ty bên mời thầu). Rất mong các chuyên gia Thư Ký Luật tư vấn giúp cháu. Xin cảm ơn rất nhiều! Quang Khải (0907****)

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đối với thắc mắc của bạn, trước hết cần xác định: Hủy thầu là biện pháp của người có thẩm quyền, chủ đầu tư và bên mời thầu để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và các quy định khác của pháp luật liên quan của tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động đấu thầu bằng cách ban hành quyết định hủy thầu theo quy định của pháp luật.

Hiện nay các trường hợp hủy thầu được quy định tại Điều 17 Luật đấu thầu 2013 cụ thể như sau:

1. Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

2. Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

4. Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Căn cứ quy định này, trong số các trường hợp hủy thầu không có trường hợp nào đề cập đến hành vi cản trở nhà thầu nộp hồ sơ của bên mời thầu. Do vậy, hành vi của cán bộ bên công ty mời thầu không nhận hồ sơ dự thầu của nhà thầu A không là căn cứ để hủy gói thầu.

Trên đây là nội dung tư vấn đối với vấn đề thắc mắc của bạn về căn cứ hủy thầu. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Luật Đấu thầu 2013.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.