Nguyên tắc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:08/08/2017

Nguyên tắc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hạnh, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang là sinh viên năm thứ hai, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu về nguyên tắc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi: Nguyên tắc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính gồm những vấn đề gì? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)     

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì:

1. Hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với khả năng chuyên môn và tài chính của đơn vị, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính của đơn vị.

2. Thực hiện công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện quyền tự chủ phải gắn với trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về những quyết định của mình; đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn về nguyên tắc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 72/2017/TT-BTC.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin